Ruben Mols | HOST

Nu de maatregelen rondom COVID-19 wat versoepeld zijn, nodigen we je graag uit deze tentoonstelling te komen bezoeken. HOST is op zondag 21 juni van 14.00u. tot 17.00u. geopend.

Ruben Mols is die dag ook zelf aanwezig en gaat graag met jou in gesprek over het werk.

De expositie HOST van Ruben Mols staat nog tot 23 juni in ruimtecaesuur, Lange Noordstraat 67 in Middelburg.

In de tentoonstellingsruimte ontvangen we maximaal twee bezoekers tegelijk; houdt daarbij minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vooraf aanmelden is niet nodig, buiten is voldoende wachtruimte. Houdt a.u.b. reke-ning met andere bezoekers tijdens de duur van je bezoek.

We ontmoeten je graag op zondag 21 juni!

Bianca Runge maakte een 360° foto van de tentoonstelling.

Scroll for English text

Klik hier voor de catalogus / click here for the catalog

Ruben Mols over zijn werk: ‘’Ik ben geïnteresseerd in de rol die Informatietechnologie speelt in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld hoe middels digitalisering ‘I.T.’ terrein wint op fysieke processen en hoe dit onze gedragingen en acties beïnvloedt.

Hoe staan we in contact met de wereld om ons heen? Hoe zijn de middelen waarmee we dat doen van invloed op onze begripsvorming?  Er tussenin staan, schakelende van digitaal naar fysiek en tussen codes en gedachten, geldt als vertrekpunt voor mijn nieuwe werk. ‘’

The exhibition is open by appointment on Friday – and Satursay afternoon until April 26th.

‘’I am interested in the role Information Technology plays in our everyday lives. For example how by digitization I.T. gains ground over physical processes and how this influences our behavior and actions.

 How are we connected to the world around us? Which are the means with which we are connected influence our understanding? Being in between, switching from digital to physical and in-between codes and thoughts is the starting point for my new work.’’

www.witterook.nu | www.rubenmols.com

thanks to the happy shareholders & friends of CAESUUR | the municipality of Middelburg | studio ZagaZ lettering | Kattendijke / Drucker Foundation | Family fund Hurgronje | Frits Lensvelt Foundation
knowledge partner of the Metamorphosis Lokaal | UCR