Charlotte Besuijen | From one to another, to you.

English text after the Dutch one

“Door de duur van het tekenen vormen de oppervlaktes van de tekening een gelaagdheid. Tekenen betekent voor mij dan ook dat bepaalde handelingen in deze gelaagdheid worden gestold. Deze zijn aan het oppervlak van de teke-ningen zichtbaar. In het werk dat ik aan het ontwikkelen ben wil ik de lagen van handelingen uit het tekenen inzichtelijk maken door middel van uitsneden.”
Charlotte Besuijen

‘Due to the duration of drawing, the surfaces of the drawing form a layering. For me, drawing means that certain actions are solidified in this layering.
These are visible on the surface of the drawings.
In the work that I am developing, I want to make the layers of actions from drawing visible in through cuts.’
Charlotte Besuijen

Klik hier voor de catalogus van Charlotte Besuijen | click here for the catalogue of Charlotte Besuijen