Ruben Mols | HOST

Bianca Runge maakte een 360° foto van de tentoonstelling.

Scroll for English text

Klik hier voor de catalogus / click here for the catalog

Ruben Mols over zijn werk: ‘’Ik ben geïnteresseerd in de rol die Informatietechnologie speelt in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld hoe middels digitalisering ‘I.T.’ terrein wint op fysieke processen en hoe dit onze gedragingen en acties beïnvloedt.

Hoe staan we in contact met de wereld om ons heen? Hoe zijn de middelen waarmee we dat doen van invloed op onze begripsvorming?  Er tussenin staan, schakelende van digitaal naar fysiek en tussen codes en gedachten, geldt als vertrekpunt voor mijn nieuwe werk. ‘’

The exhibition is open by appointment on Friday – and Satursay afternoon until April 26th.

‘’I am interested in the role Information Technology plays in our everyday lives. For example how by digitization I.T. gains ground over physical processes and how this influences our behavior and actions.

 How are we connected to the world around us? Which are the means with which we are connected influence our understanding? Being in between, switching from digital to physical and in-between codes and thoughts is the starting point for my new work.’’

www.witterook.nu | www.rubenmols.com

thanks to the happy shareholders & friends of CAESUUR | the municipality of Middelburg | studio ZagaZ lettering | Kattendijke / Drucker Foundation | Family fund Hurgronje | Frits Lensvelt Foundation
knowledge partner of the Metamorphosis Lokaal | UCR