Middelburg, de maat van de dingen | teamCAESUUR

Dit programma duikt in 2018 regelmatig op.

Middelburg; De maat van de dingen. In het raam van CAESUUR staat een nieuwe opstelling, dat het kader zou kunnen zijn voor een te maken boek. Langzaam bouwen we een beeldbank op over Middelburg, met nieuwe ogen en nieuwe invalshoeken.

  
werk van Giel Louws | Willy van Houtum | Hans Overvliet | Dani Ploeger | Thijs Breel | Frederick Johanson

Middelburg, de maat van de dingen.

Het jaar 2017 stond voor teamcCAESUUR in het teken van “Stel de stad een vraag”, een zelfstandig kunstproject met een voorgeschiedenis van twee voorgaande edities in 1997 en 2006. Dit jaar sloot het project mooi aan bij de viering van Middelburg 800 jaar.

Een intensief jaar ligt achter de rug, met veel kleine, en wat grotere projecten door kunstenaars, doeners, en denkers. Sommige projecten waren vluchtig, en landden even in de stad om mensen kort aan te raken. Andere projecten legden lange lijnen langs de geschiedenis en inwoners van de stad. Hier en daar blijven duurzame en tastbare herinneringen achter in de stad, andere alleen in hoofden en harten van passanten. Waar de sommigen de stad verbonden met de wereld, keken anderen achter gesloten deuren. Wat de meeste projecten verbond was de liefde voor de stad Middelburg, of tenminste voor hen die daar wonen, werken, of langskomen.

Wat de deelnemers [ m/v ] van het project ons leerden was om met nieuwe ogen om ons heen te kijken, of de oudere ogen van anderen te bewonen. En voor het project al helemaal klaar is overvalt ons de gedachte dat iets van dit alles vastgelegd dient te worden voor later, voor nieuwe ogen, en voor hen die herinneren.

Hoewel alle projecten goed gedocumenteerd zijn op digitale snelwegen, voelen we de behoefte om iets tastbaars achter te laten. En dan denken we aan de bibliotheek van CAESUUR, die het hart vormt van deze plek, en lijkt een boek maken onvermijdelijk. Dus kwam teamcCAESUUR samen, en we dachten na wat zo een boek zou kunnen zijn.

Al denkend kwamen we op de gedachte dat het boek zelf een kunstwerk zou moeten worden. Geen verslag van alle projecten, zo’n boek wat geen plek vind in de boekenkast, maar een beeldgeschenk. Een boek dat de stad een vraag stelt, in beelden, in schaarse woorden. Gemaakt door mensen die ons in dit project in het bijzonder aanraakten, en mensen die nog missen. Het boek zal proberen de stad te vangen met beelden, materialen, kleine en grote gedachten. Daardoor kan het de kijker van het boek inspireren, opnieuw naar de stad doen kijken. Geen geschiedenisboek of documentatie, maar een kijkboek. Een boek dat je wilt geven of krijgen van je vrienden, dat je op tafel legt om er steeds naar terug te keren.

Inspiratie voor dit project ligt bij het boek “I send you this cadmium red” door de kunstenaar/ historicus John Berger. Dit boek is gebaseerd op een brief- en beelduitwisseling tussen twee kunstenaars. Wij willen een vergelijkbare uitwisseling aangaan met een aantal zorgvuldig uitgekozen makers. Thema van het boek is de stad Middelburg, en wat deze makers daar vinden aan beeld en woord. Een selectie van de mooiste inzendingen word samengebracht in een fraai boekwerk in beperkte oplage.

Giel Louws voor teamcCAESUUR | maandag 11 december 2017