Ingrid Rollema | locust

Je bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling Locust van het Theater van de Verkeerde Beslissing op zaterdag 7 september a.s. om 16:00 uur.

Het Theater van de Verkeerde Beslissing reageert op actuele, urgente zaken die zich voordoen op het wereldtoneel. Momenteel wordt er gewerkt aan de productie Blinded by the Light. Hierin staat de vraag centraal of ‘de mens’ zich niet gedraagt als een dier dat als verstijfd in de koplampen staart. De nachtmerrie die de schaduwen van het beeld oproepen, voorspellen niet veel goeds.

Beeld | Ingrid Rollema
Licht | Jorg Schellekens
Foto | Eric de Vries fotografie

De tentoonstelling Locust van het Theater van de Verkeerde Beslissing
staat t/m 19 oktober 2019