Giel Louws | De Trouw Van Dingen

 

Klik op de foto’s voor maximum formaat | click on the pictures for maximum size

Bij de tentoonstelling van Giel Louws: de trouw van dingen 17-11-2018

Als Giel langs komt en zijn rugzakje ziet er gevuld uit, dan is het weer feest. De nieuwste aanwinst voor zijn collectie kan bekeken, bevoeld, besnuffeld en bewonderd worden. En het verhaal verteld dat erbij hoort. Periode, oven, dynastie, soort glazuur en hoe hij het bemachtigd heeft.

Sommige stukken zouden gisteren gemaakt kunnen zijn door een top-designer, van andere is het craquelé weer prachtig, andere zijn zo dun en fijntjes dat je er bijna doorheen kunt kijken.

Al die stukken voelen als een verlengde van Giel. Naast zijn zo onderhand grote kennis, door te kijken, zoeken, studeren, restaureren, voelt het proces Van verzamelen heel organisch aan. Alsof Giel en deze voorwerpen bij elkaar horen.

Net zoals wanneer je bij Giel op zijn atelier komt alle werken organisch aan Giel verbonden zijn. Het werk voelt alsof er geen intensief proces aan vooraf gegaan is. Dat er niet gedacht, getwijfeld, geëxperimenteerd, gezweet en gezwoegd is. Alsof de ontwikkelingslijn van het werk heel fijntjes en met een vanzelfsprekendheid plaats vindt.

Het werk geeft zich niet gelijk open, maar moet bekeken, besnuffeld en uiteindelijk bewonderd worden.

Eenzelfde verwondering ervaar ik bij het zien van Giels werk en de stukken uit zijn verzameling. Verwondering en het gevoel van aankomen. Dit moet er nu op dit moment zijn om de verzameling en het oeuvre aan te vullen.

Hoe de verzameling en het oeuvre elkaar beïnvloeden weet ik niet, wel weet ik dat ze beide deel uit maken van wie Giel als persoon is.

 

Willy van Houtum

============

DE TROUW VAN DINGEN | Giel Louws

De hemelsblauwe porseleinen kom is flinterdun en is ingekerfd met een patroon van bloemen en twee jongetjes. Sinds 2005 staat hij in mijn appartement, maar hij vergezeld al 800 jaar trouw zijn eigenaars. Sinds zijn ontstaan is hij nauwelijks veranderd, onaantastbaar in zijn kwetsbaarheid. Het is een object waarnaar ik steeds terugkeer, en dat altijd blijft waar ik het achterliet. Ik omring me met spullen die een orde vertegenwoordigen die de chaos van het dagelijkse leven compenseert. Deze objecten bevestigen mij, mijn keuzes, mijn kennis, en smaak. Verzamelen is een intelligent en een creatief proces, een proces van uitgekiende keuzes. Deze beschrijving van het verzamelen is op veel punten hetzelfde proces als in mijn atelier. Misschien is het wel een ideale beschrijving van mijn streven als kunstenaar; werk maken dat onaantastbaar is in zijn kwetsbaarheid. Het kunstenaarschap is een weg van radicale keuzes maken, een soort verzamelen met hoge inzet. In het atelier word ik ook omringd door een verzameling; mijn eigen oeuvre. Toch straalt deze verzameling voor mij niet de rust uit die de keramiek wel in zich heeft. De verzameling in het atelier is daarvoor teveel verbonden aan mijn eigen leven. Elk werk draagt de sporen van wie ik was op dat moment. Ik voel een verantwoordelijkheid en een zekere druk bij deze collectie. De keramiek zal zijn eigen weg vinden na mij, en het werk dat ik maakte moet zichzelf nog een plaats veroveren.

Deze tentoonstelling zet mij stil bij de overeenkomsten tussen de twee. De twee verzamelingen samen onthullen iets over mezelf. Voor deze tentoonstelling keek ik naar de kwetsbaarheid en de esthetiek van de dingen, en leg deze zo goed mogelijk bloot. Ik zet een aantal stukken uit mijn verzameling tegenover papieren modellen die deze stukken symboliseren. Het zijn een soort tekeningen van hoe ik de keramiek in mijn hoofd had bewaard. De displays proberen iets bloot te leggen over het kijken en het weten.  Wat ze vragen is een geduldige blik, om ze op te laden zoals de hemelsblauwe porseleinen  kom ook is geladen. Het is een subtiele dans van de dingen.

Giel 2018

De verlenging / Second act.

Ondertussen is de tentoonstelling De Trouw Van Dingen verlengd, met een bis-nummer. In het linkerraam ligt een stick-figure uit de Han dynastie, rechts een reactie met latjes van Giel Louws.
In the meanwhile the exhibition The Loyalty of Objects is prolongeud, with a second act. In the left window a stick figure from the Han dynasty, right window a reaction with sticks by Giel Louws.