art initiative Slipvillan – Sweden | CONFLUX

Dutch text after the English one

Conflux
Madeleine Aleman, Jannike Brantås,
Rikard Fåhraeus, Laetitia Deschamps Fåhraeus,
Masoud Shahsavari

October 29 – December 20
You are cordially invited for the opening
on Saturday, October 29 at 4 P.M.

Conflux is where two or more streams float together to make a river. We are five artists from the artist run organisation Slipvillan in Sweden that let our art join both in our minds and here in Middelburg.  How things are joined is what matters. When five smaller rivers merge into one big one, it roars forward with mighty power.
Conflux is a project by the artists Madeleine Aleman, Jannike Brantås, Rikard Fåhraeus, Laetitia Deschamps Fåhraeus and Masoud Shahsavari from the artists’ organization Slipvillan in Stockholm. They also work together in gallery Studio44 Sthlm.
The exhibition Conflux shows an intriguing look at their connection to waters, rivers, streams, canals and how they play a central role for humanity. This is a project that started at an old river in Iran, went on to Stockholm, also called “the Venice of the North” and now has arrived here in Middelburg with its canals and waterways. On display are paintings, sculptures, prints, video and an inviting performance at the opening. The exhibition is a confluence of the individual and the collective.
The theme of the river such as memories, both lost and found, experiences of going into the subconscious or through meditation or fantasies, actual life experiences of different kinds or into the water element itself. From the river-bed to how the joining itself is important The meandering ways lead us into many different individual or parallel riversSo now, in our first exhibition together, we can be seen as one river and as five. Merge, a confluence – a conflux.

www.slipvillan.org

in Sweden supported by

Conflux is een project van de kunstenaars Madeleine Aleman, Jannike Brantås, Rikard Fåhraeus, Laetitia Deschamps Fåhraeus en Masoud Shahsavari van de kunstenaarsorganisatie Slipvillan in Stockholm. Ze werken ook samen in galerie Studio44 Sthlm.

De tentoonstelling Conflux toont een intrigerende kijk op hun verbinding met wateren, rivieren, beken, kanalen en hoe die een centrale rol spelen voor de mensheid. Dit is een project dat begon bij een oude rivier in Iran, doorging naar Stockholm, ook wel “het Venetië van het noorden” genoemd en nu hier is aangekomen in Middelburg met zijn kanalen en waterwegen. Te zien zijn schilderijen, sculpturen, prenten, video en een uitnodigende performance bij de opening. De tentoonstelling is een samenvloeiing van het individu en het gezamenlijke.

Thema’s verbonden met de rivier: herinneringen, zowel verloren als gevonden, ervaringen van het ingaan in het onderbewuste of door meditatie of fantasieën, feitelijke levenservaringen van verschillende aard of in het waterelement zelf. Van de rivierbedding tot aan hoe de verbinding zelf belangrijk is; de meanderende wegen leiden ons naar veel verschillende individuele of parallelle rivieren.

Dus nu, in onze eerste tentoonstelling samen, kunnen we worden gezien als één rivier en als vijf. Samenvoegen, een samenvloeiing – een conflux.