2015 | Frank Åsnes | White volumes and red lines

De Noorse kunstenaar Frank Åsnes (geboren 1962 in Zweden) verblijft al jaren zowel in Noorwegen (Sandnes) als in Nederland.De tentoongestelde werken zijn ook in beide landen tot stand gekomen.
In ruimteCAESUUR laat hij zowel tweedimensionaal als driedimensionaal werk zien.
Een grote tekening gemaakt van rood plakband direct aan de muur en drie grote objecten van wit karton vormen de aanleiding voor de titel: “White volumes and red lines”.
Dit verwijst o.a. naar het contrast tussen de uit volumes opgebouwde vormen en de nadrukkelijke platheid van de grote muurtekening. Ruimte is een belangrijk gegeven in deze tentoonstelling.
Verder kenmerken de tentoongestelde werken zich door een sterke mate van symmetrie, en de opbouw van horizontale en verticale vlakken, vaak met herhaling van het zelfde soort elementen. De herhaling, de symmetrie, de kleur wit en de lege volumes geven de werken een bepaalde sfeer van stilte, die ruimte biedt tot concentratie en contemplatie.
In de tentoonstelling is een aantal sjablonen en werktekeningen te zien, die aangeven hoe de drie dimensionale werken tot stand zijn gekomen. De tentoonstelling lijkt op een atelieropstelling, en geeft inzicht in het werkproces.

15_CAESUUR_FRANK_PZC 18-06-'15Nico Out | PZC | 18/06/’15

Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Frank Åsnes een multiple:

 Tentoonstellingscatalogus:

 


Klik hier voor de website van Frank Åsnes

ruimteCAESUUR
Lange Noordstraat 67 | Middelburg
geopend vrijdag en zaterdag van 14 u. – 17 u.

ontwerp nieuwe ruimte | Johan de Koning

dank aan | de gemeente Middelburg | de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van caesuur | decreet | Lab4Arch
studio ZagaZ, belettering | lijstenmakerij Indigo | J. Louws-las/constructie | Stichting Literaire Activiteiten Zeeland Lirafonds