stel de stad een vraag | tentoonstelling 6

23/09/’17 – 05/11/’17.

Onder de catalogus korte beschrijvingen van het geëxposeerde werk.

De verschillende projecten nader beschouwd [ de links verwijzen naar de procespagina’s op www.caesuur-posethequestion.nl ].

09/10 – 27/10 | Liesbeth Labeur | Where Art Thou? a lovesong for broken arts


18, 19, 20 oktober • • n n • • | 2

Leni van den Berge vergezelt • • n n • • op 18, 19 en 20 oktober bij zijn/haar Perec-observaties van de Lange Noordstraat vanuit ruimteCAESUUR.

In oktober 1974 en wel op de 18e, 19e en 20e, posteerde George Perec zich in Café de la Mairie
in Parijs (dat uitkijkt op de Place Saint-Sulpice). Hij stelde zich tot doel álles te noteren wat hij waarnam.
Het resulteerde in ‘Tentative d’épuisement d’un lieu parisien’, oftewel in de onlangs verschenen Nederlandse vertaling: ‘pogingtotuitputtendebeschrijvingvaneenplekinparijs’.
In navolging hiervan en in aansluiting op een  gehouden project in ruimteCAESUUR, het theater aangaande het leven op aarde| La Strada van 26 februari 02 t/m 15 maart 2010, waarbij het publiek, gezeten op bioscoopstoelen en onder invloed van filmmuziek naar buiten keek, wil ••nn•• kijkend vanuit ruimteCAESUURalles noteren wat er valt waar te nemen.
Dit uiteraard op de door George Perec voorgedragen dagen en tijden (tussen 10.30 en 17.00 uur).
Loek Grootjans is gevraagd als tweede observator. Op zijn reactie wordt gewacht.

Onthulling tijdens de N8vdN8 op 28/10 | Harry Vandevliet & Kees de Valk | “Waarom zijn de zaligheden Alphonsius en Cornelis heilig verklaard?”
Representatie in ruimtecCAESUUR t/m 05/11.

23/09 t/m 08/10 | Johan de Koning & Alexander Herrebout | Groene vingers | hoe groen is Middelburg nog?
En welke is de relatie tussen stad en platteland?

Na de aanleg van de eerste grotere uitbreidingswijken van Middelburg, Griffioen I en de Stromenwijk, ontstond de behoefte aan een overkoepelend idee voor de toekomst. Nieuwe uitbreiding zou de stad namelijk stevig veranderen. Men bedacht toen de groene vingers of groene longen. Vanuit het omringende landschap zouden grote groene ruimtes tussendoor de uitbreidingen het hart van de stad (de oude vesting) bereiken. Op die manier bleef de historische kern verbonden met het ommeland en was er een manier om te ademen.

Na de aanleg van de uitbreidingen aan de zuidkant van het Kanaal door Walcheren en het doordringen van het concept van de compacte stad, raken de groene longen in de vergetelheid. Helemaal ter ziele zijn ze wanneer de Kwaliteitsatlas samengesteld wordt. Jammer, want de idee van de groene vingers is actueler dan ooit en vooral heel erg toepasselijk voor een oude stad als Middelburg.

Daarom een poging om in het jaar waarin 800 jaar stadsrechten herdacht worden, het besef van de relatie tussen stadskern en platteland opnieuw onder de aandacht te brengen. Want op een paar lastige plekken na, zou het idee nog steeds opgang kunnen doen.

Daaraan vast zitten twee vragen: 1. hoe groen is Middelburg nog?
En 2. Welke is de relatie tussen stad en platteland? Dit project is een hulp bij het denken daarover.