ruimteCAESUUR & WITTE ROOK in 2020

Vanaf januari 2020 werken Witte Rook in Breda en ruimteCAESUUR in Middelburg samen aan een jaarprogramma.

Witte Rook is een online en offline platform dat zich richt op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaarsprocessen. Dit uit zich in het bieden van werkperiodes en online publicaties.

ruimteCAESUUR staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zo wordt kunstenaars een podium geboden om in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen bij ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in.

Witte Rook programmeert in ruimteCAESUUR zes solotentoonstellingen met kunstenaars die zich op geheel eigen wijze verhouden tot deze vragen. ruimteCAESUUR verkent op haar beurt de online wereld van Witte Rook door een serie aan de tentoonstellingen verbonden artikelen te publiceren. Samen met bieden we een beeldend perspectief op de rol van internet in de artistieke praktijk, en vragen we tegelijkertijd naar de waarde van offline (tentoonstellings)plekken.