Long stories, short films | edition #1

 

Video’s op de ruiten van | videos on the windows of CAESUUR & STUDIO44 from Stockholm

Scroll for English text
Klik hier voor het schema | Klik hier voor de catalogus
Click here for the schedule | Click here for the catalogue

Jarenlang toonde CAESUUR in de donkere maanden tijdens de jaarovergang in december – januari met videoprojecties het programma ‘dichters op de ruit’. Gecureerd door de dichter F. van Dixhoorn. De dichters die langskwamen: Tonnus Oosterhof, Astrid Lampe, Tsead Bruinja, Rosali Hirsch en Mustafa Stitu, om er een paar te noemen.

Vanaf 12 december 2021 tot en met 21 januari 2022 nemen we de traditie weer op. Vanuit min of meer dezelfde gedachte: licht de straat in brengen. Maar nu gaan we uit van het beeld in plaats van het woord. Het concept is buitengewoon eenvoudig: we tonen een aantal filmpjes, zetten die in een loop en projecteren die met een beamer op de met karnemelk dichtgemaakte ruit van CAESUUR.

We trappen af met één filmpje per persoon vanuit ons team.
Marinus van Dijke en Noortje Haegens sloten op ons verzoek ook aan . . .


Gezien het medium kunnen we ook ‘werven’ in onze internationale community. Onze collega’s van Studio44 uit Stockholm in Zweden doen mee met vier verschillende videoprojecten. De vorm voor deze vier video’s: 10-seconden-videoclips die zij gedurende vier maanden een voor een naar elkaar sturen.

#1 kunstenaarsrollen/kunstenaarsregels I | 18 minuten | 2016
Kunstenaars: Jannike Brantås, Lei Yan, Lou Fei Madeleine Aleman, Rikard Fåhraeus, Xue Tao en Zi Bai.
#2 kunstenaarsrollen/kunstenaarsregels II | 19 minuten | 2017
kunstenaars: Jannike Brantås, Lei Yan, Lou Fei Madeleine Aleman en Rikard Fåhraeus, Xue Tao en Zi Bai.
Deze twee video’s zijn gemaakt, bij gebrek aan gemeenschappelijke gesproken taal als communicatiespel, om elkaar te leren kennen in een Zweeds-Chinees project over rollen en regels van het kunstenaarschap.

#3 Eigenlijk | 11 minuten | 2016
Kunstenaars: Jannike Brantås, Madeleine Aleman en Rikard Fåhraeus.
#4 Opnieuw betovering | 6 minuten | 2020
Kunstenaars: Jannike Brantås, Laetitia Deschamps, Madeleine Aleman en Rikard Fåhraeus.

Studio44 toont op haar beurt videowerken van Jorieke Rottier, Giel Louws, Dani Ploeger en Hans Overvliet tot en met 7 januari 2022 op hun 4 ruiten in Stockholm.

 
De Nederlandse reeks loopt tot 22 januari 2022; die in Zweden tot en met 7 januari 2022.

    

      

    

       

For years, CAESUUR showed the program ‘poets on the window’ by means of video projectionsin the dark months of December – January. Curated by the poet F. van Dixhoorn.
The poets who were displayed: Tonnus Oosterhof, Astrid Lampe, Tsead Bruinja, Rosali Hirsch and Mustafa Stitu, to name a few.

From December 12, 2021 till January 2022 we will resume bringing light into the street. But now we start from the image instead of the word. The concept is extremely simple: we show a number of films, put them in a loop and project them with a beamer on the window of CAESUUR which we sealed with buttermilk.

teamCAESUUR kicks off with one film each and then invites those artists who we like to show their film on the window.
Marinus van Dijke en Noortje Haegens hooked up.


Given the medium, we can also easily recruit in our international community. Our colleagues from Studio44 from Stockholm in Sweden are participating with 4 video projects about responding.

Form for all 4 videos: 10 sec. video clips that the artists send to each other, one at the time, in a special order, during 4 months.

#1 Artist Roles/Artist Rules I18 Minutes | 2016
Artists: Jannike Brantås, Lei Yan, Lou Fei Madeleine Aleman and Rikard Fåhraeus, Xue Tao and Zi Bai.
#2 Artist Roles/Artist Rules II | 19 Minutes | 2017
Artists: Jannike Brantås, Lei Yan, Lou Fei Madeleine Aleman and Rikard Fåhraeus, Xue Tao and Zi Bai.

These two videos were made, due to lack of common spoken language as a communication game, to get to know each other in a Swedish-Chinese project about roles and rules of being an artist.
#3 Actually | 11 Minutes | 2016
Artists: Jannike Brantås, Madeleine Aleman and Rikard Fåhraeus.
#4 Re-Enchantment | 6 Minutes | 2020
Artists: Jannike Brantås, Laetitia Deschamps, Madeleine Aleman and Rikard Fåhraeus.

Studio44 in turn shows video works by Jorieke Rottier, Giel Louws, Dani Ploeger and Hans Overvliet on their 4 windows in Stockholm till January 7; in ruimteCAESUUR the series will run untill January 22nd.