LONG STORIES, SHORT FILMS | #3

LONG STORIES, SHORT FILMS
video’s op twee ruiten in de Lange Noordstraat
9 december 2023 – 7 januari 2024
Noortje Haegens, Marinus van Dijke,
Menno, Françoise & Paul de Nooijer
Speciale gast | Jochem Weststrate
Elke avond vanaf 17 u. 00 – 22 u. 00
Lange Noordstraat 59 en 67

Jochem Weststrate | Snarling Starling
De spreeuw, beschermd, bedreigd en gezien als ongedierte. Door het verplaatsen in zwermen hebben ze een techniek ontwikkeld die hen beschermd tegen hun natuurlijke vijanden.
Wat als ze dezelfde techniek zouden gaan toepassen op hun grootste vijand?

      

      

Noortje Haegens
Betovering, rust, fysieke aanwezigheid en afwezigheid mengen tegelijk met een geestelijke trance of helder beschouwen. Deze vreemde combinaties van een staat van zijn en niet-zijn zorgen hopelijk voor een louterende werking en een nieuwe blik op de wereld buiten de schermen. Dit voor zowel de kunstenaar als de bezoeker, die ondanks een afstand, door dit werk voor even samen hetzelfde pad afleggen.

      

Marinus van Dijke
In de begin jaren van mijn beeldend kunstenaarschap was vooral de relatie van mijn bewegen in de ruimtelijke omgeving een belangrijk onderwerp, zie hiervoor de twee films W a t i s
d e w e r e l d t o c h g r o o t en M a k i n g F r i e n d s. Door me te verdiepen in een stuifvallei ben ik vooral nieuwsgierig geworden in de processen die in die omgeving plaatsvinden, zie hiervoor de film v e r s t u i v i n g e n i n e e n d u i n p a n.

Al snel kwam ik in aanraking met verschillende processen veroorzaakt door menselijk handelen. Deze processen zijn van dien aard dat we nu merken dat die steeds sneller gaan en een gevaar gaan vormen voor onze leefbare habitat. Zeespiegelstijgingen zoals bij de film
h e t w a t e r k o m t, dijk doorbraken en land weer terug geven aan de zee zoals bij de film
e i j t d e u en onvoorspelbare zee stromingen zoals bij de film o v e r s t r o m e n.

Menno, Françoise & Paul de Nooijer
De vier werken gaan over hoe we onszelf en elkaar een andere buitenkant aansmeren in combinatie met de angstige tijden waarin we ons op dit moment bevinden.
Je kunt ook zeggen dat ze helemaal over niks gaan en alleen laten zien wat er in ons (Paul&Menno) omging, op de dag dat we ze maakten.

       

       

De Middelburgse Bode | week 48 – 2023