[蒸汽船] Steamboat | Nele Brökelmann | Katarina Petrović | June Yu[蒸汽船] Steamboat is een lopend onderzoek van drie ArtScientists Nele Brökelmann, Katarina Petrović en June Yu. Door te focussen op de methoden en voorwaarden voor collectief interdisciplinair maken, presenteren zij hun bevindingen in verschillende formaten. In de tentoonstelling bij ruimteCAESUUR in Middelburg – de eerste presentatie – hebben Nele, Katarina en June de oorsprong van het beeld en de metafoor van een stoomboot getraceerd in de vorm van een installatie, video, website en geluidswandeling. Terwijl ze verder nadenken over de mogelijkheden en beperkingen van samen maken, nodigen we je uit voor een artist talk. Nele, Katarina en June gingen in gesprek met Hans Overvliet en Esther van Rosmalen, beide initiatiefnemers van artist-run spaces ruimteCAESUUR, Middelburg en Witte Rook, Breda.
Click here for the Steamboat page on Witte Rook

Het [蒸汽船] Steamboat-onderzoek is ontstaan ​​doordat de ArtScientists samenkwamen op basis van de gedeelde interesse en verwondering over de noties van oorsprong. Dit resulteert in een onderzoek over het begin en de toestand van een creatief proces tussen de drie. “Ons experiment is gebaseerd op deze reflectie over de noodzakelijke ondersteuning voor collectieve praktijken, voor de initiatie en bloei ervan. Daardoor komen we bij de metafoor van een stoomboot, die ons zou kunnen ondersteunen bij de verkenning van verschillende vormen van artistiek maken in relatie tot zijn veronderstelde verantwoordelijkheid jegens de wereld. We beginnen aan een queeste om nieuwe horizonten te verkennen van het omgaan met en reageren op de wereld.
We nodigen u graag uit om aan dit gedachtenproces deel te nemen!”
Klik hier voor de Stoombootpagina op Witte Rook.

Wilt u meer over de expositie weten, klik hier.