ruimteCAESUUR in 2020 | samen met WITTE ROOK

Scroll for English text

In 2019 is er vanuit ruimteCEASUUR contact gelegd met Witte Rook in Breda in verband met publicaties over de processen van hun activiteiten op het online platform. Deze online samenwerking kreeg een offline vervolg.
Jorieke Rottier gaf namens Witte Rook invulling aan de mogelijkheid om een  jaar lang de ruimte te programmeren vanuit het publicatie- en residentie netwerk van Witte Rook.
Hierin wil zij het onderzoek van kunstenaars die de grens van het online/offline artistiek verkennen een speciale rol geven.
Voor Witte Rook is deze pilot een gelegenheid om de werkperiodes een vervolg te geven in een presentatie gerichte context. Tevens versterkt dit de ambassadeursfuncties van zowel Witte Rook als van ruimteCAESUUR en vergroot dat de relevantie voor beide organisaties in de regio Zuid Nederland.

teamCAESUUR
Willy van Houtum | Giel Louws | Dani Ploeger | Hans Overvliet

In 2019 ruimteCEASUUR contacted Witte Rook in Breda, inspired by their publications about the processes of their activities on the online platform. This online collaboration was followed by an offline follow-up.
On behalf of Witte Rook, Jorieke Rottier gave substance to the possibility of programming the space from the publication and residence network of Witte Rook for a year.
She wanted to give a special role to the research of artists who give artistic expression to the boundaries of online / offline.
For Witte Rook, this pilot is an opportunity to follow up the working periods in a presentation-oriented context. This also strengthens the ambassadorial functions of Witte Rook ruimteCAESUUR and increases the relevance of both the organizations in the southern Netherlands region.

ruimteCAESUUR wordt mede ondersteund door:
de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van CAESUUR | de gemeente Middelburg | Kattendijke / Drucker Stichting  | Familiefonds Hurgronje | Frits Lensvelt Stichting


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *