[ Over CAESUUR ]

giel louws - caesuur 20x24 2011

Giel Louws, caesuur, 20 x 24 cm, acryl op doek, 2011

Bezoek
Wil je bij ons langskomen? Mail ons even op caesuur(at)zeelandet.nl.

ruimteCAESUUR
Sinds 1995 worden er in ruimteCAESUUR tentoonstellingen actuele, hedendaagse kunst gemaakt, vanaf 1999 aan de Lange Noordstraat 67 in Middelburg.
Scheppende kunsten, aansluitend bij het hedendaagse kunstdiscours, zijn altijd de leidraad voor een tentoonstelling, maar ook een historisch en sociaal perspectief bepalen mede onze keus.

ruimteCAESUUR staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars wordt een podium geboden ten einde in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen binnen de jaarplanning van ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in.

ruimteCAESUUR is een particulier initiatief, zonder enig winstoogmerk, met als vaste kern Willy van Houtum en beeldend kunstenaar Hans Overvliet; zij vormen het bestuur van stichting Caesuur.
johan nieuwenhuize_hans en willy_Caesuur_maart2015

©foto | Johan Nieuwenhuize | maart 2015

Willy en Hans worden bijgestaan door een team van professionals die ook op vrijwillige basis projecten ondersteunen en mee realiseren: Giel Louws, beeldend kunstenaar | tentoonstellingsmaker | curator en Dani Ploeger, kunstenaar / theoreticus.

teamCAESUUR laat zich inspireren door ‘Take Care’ van Anthony Huberman. Klik hier voor de PDF van dat artikel.

Hans Overvliet was voorzitter van Stichting Plus Min en Stichting IK, is bestuurslid van kunstwerkplaats Kipvis, was bestuurslid van de Zeeuwse Kunstuitleen, nu CBK-Zeeland, was bestuurslid van KunstEducatie Middelburg, nu KunstEducatie Walcheren, was voorzitter van kunsttijdschrift decreet, is verbonden aan de Stadsfeesten Middelburg en is één van de initiators  – samen met Robbert Jan Swiers – achter Art House Zeeland.

Adresgegevens
Post- & expositie-adres:
stichtingCAESUUR
Locatie: Lange Noordstraat 67, NL-4331 CC Middelburg
e-mail: caesuur(at)zeelandet.nl
k.v.k. middelburg 41114392 | bank IBAN NL43 INGB 0002 6695 59

Courtage
ruimteCAESUUR vraagt geen courtage over verkopen.

Uitnodigingen
Wil je onze postale en/of digitale uitnodigingen ontvangen, mail dan naar caesuur(at)zeelandet.nl.

One thought on “[ Over CAESUUR ]

  1. Ik heb ko de jonge in het verleden op zijn uitnodiging werk gestuurd . Graag ontvang ik uitnodigingen voor jullie tentoonstellingen .
    Vriendelijke groet.
    Annelies van der Stel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *