[ Over CAESUUR ]

ruimteCAESUUR is onderdeel van stichtingCAESUUR, een stichting zonder winstoogmerk, gerund door vrijwilligers en ondersteund door de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van caesuur | de provincie Zeeland | de gemeente Middelburg | Kattendijke / Drucker Stichting | Familiefonds Hurgronje | Frits Lensvelt Stichting

Post- en bezoekadres: Lange Noordstraat 67, 4331 CC Middelburg
caesuur@zeelandnet.nl
www.caesuur.nu | www.caesuur-posethequestion.nl

k.v.k. middelburg 411 143 92 | NL65 RBRB 0787 6747 53

spaceCAESUUR is part of the CAESUUR foundation, a non-profit art organisation, run by volunteers and supported by the cheerful shareholders & friends of Caesuur | the province of Zeeland | the municipality of Middelburg | Kattendijke / Drucker Foundation | Hurgronje Family Fund | Frits Lensvelt Foundation
Postal and visiting address: Lange Noordstraat 67, 4331 CC Middelburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *